MS Ignite 2019 – Loppukäyttäjä ottaa modernin työn yhä vahvemmin omiin käsiinsä

Intensiivinen Ignite-viikko Orlandossa on nyt takana. Aikaerosta ja matkustamisesta on myös sen verran selvitty, että on aika vetää yhteen viikon antia sekä miettiä, mihin olemme matkalla.

Tapahtuman keynotessa tuottavuustyökalujen osalta Microsoft käytti nimitystä “The world’s productivity cloud”. Tätähän Microsoft 365-pilviympäristö todellakin nykyään on – maailmanlaajuinen, tietoturvallinen, monipuolinen, käyttäjäkeskeinen sekä samalla yhä helppokäyttöisempi kivijalka, jonka varaan on hyvä rakentaa niin pienen kuin suurenkin yrityksen toimintaa. Ne lukijat joille Office 365 on terminä tutumpi – Microsoft 365 on siis käytännössä Office 365:n laajennettu lisensointimalli, joka tuo perustasollaan mukanaan myös Windows 10:n sekä tietoturvan ja päätelaitehallinnan ominaisuuksia.

Microsoft 365 
The world's productivity cloud

Moderni SharePoint & Intranet

Moderni SharePoint on ottanut viimeisen vuoden aikana suuria askelia eteenpäin, ja tiekartta sekä tehdyt julkistukset tulevista ominaisuuksista olivat johdonmukaista jatkoa sille.

Kokonaan uutena palveluna on tulossa Project Cortex, joka tuo tekoälyyn perustuvan tiedon automaattisen linkityksen ja analysoinnin sekä tämän pohjalta aihesivujen, tietokeskuksen ja aihekorttien automaattisen muodostamisen saataville.

Lisäksi tulossa on navigaatioiden kohdentaminen, parannuksia kokoomasivustojen ominaisuuksiin ja hallittavuuteen, suuri määrä parannuksia SharePoint-listojen ominaisuuksiin, listojen paremman integroitumisen Teamsin käyttöliittymään ja niin edelleen. Lista on pitkä.

Moderni SharePoint on responsiivinen, tyylikäs, helppokäyttöinen, vakio-ominaisuuksiltaan jo nyt hyvin monipuolinen sekä moderneja käyttötapauksia tukeva. Mukauttaminen on helppoa SharePoint Frameworkin (SPFx) avulla tilanteissa, joissa mukautukset ovat selkeästi perusteltuja. Samoja mukautuksia webosissa voidaan hyödyntää myös suoraan Microsoft Teamsin käyttöliittymän kautta.

Ilo oli myös nähdä, miten yritykset ovat huomanneet ja valjastaneet modernin SharePointin kyvykkyydet ja mm. kattavat modernit uutisointiominaisuudet. Samoin on huomattu, että loppukäyttäjät voivat itsekin tehdä paljon ilman ulkopuolista apua, mikä tuo nopeutta ja joustavuutta tekemiseen.

Klassisen ajattelumaailman kysymyksiä oli sessioissa yhä harvemmassa. Modernin SharePoint-ympäristön valmisominaisuuksien riittävät mahdollisuudet on vihdoinkin alettu ymmärtää myös muualla kuin esim. Suomessa (jossa kuljemme tässä asiassa aika eturintamassa). SharePointin (tai Intran) mukautuksiin tai “valmis-intraan” ei kannata enää yksinkertaisesti käyttää aikaa, rahaa tai vaivaa suuria summia. Ennemminkin halutaan pysytellä valmisominaisuuksissa ja hyödyntää niitä järkevällä tavalla.

Maailma on myös muuttunut siinä, miten Intranet organisaatioissa rakentuu. Yhä enemmän kaikki käyttäjät ovat mukana sisällöntuotannossa ja ulkoasuun tehdään vain kevyt brändäys. Alustat kuten Yammer ja Microsoft Teams mahdollistavat läpinäkyvän informaation kulun ja sisällön tuottamisen, johon kaikki loppukäyttäjät osallistuvat. Toisaalta loppukäyttäjät voivat myös valita esim. roolinsa perusteella luontevimman tavan ja sähköisen kanavan kuluttaa tätä sisältöä.

Intranet konseptina siis mukautuu nykyajan tarpeisiin ja ennen Intralle luontaisia funktioita toteuttavat yhä enemmän kaikki Office 365:n työkalut yhdessä. Moderni “Intranet”-käyttöönotto onkin nykyään kevyemmän teknisen lähestymisen ohella enemmän käyttäjälähtöinen kokemus. Projektissa mietitään organisaation viestintää kokonaisuutena ja sitä miten uudet työtavat ja Microsoft 365:n tarjoamat mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä tehokkaasti juuri kyseisessä organisaatiossa niin viestinnän kuin ryhmätyönkin osalta.

Microsoft Teams & Yammer

Myös Microsoft Teamsin ja Yammerin osalta Ignite tarjosi paljon.

Yammerin uusi ulkoasu julkaistiin ja Office 365-ryhmiin tehdään pesäeroa muuttamalla Yammer-ryhmien nimi yhteisöiksi (communities). Lisäksi saamme uuden Teams-appsin, jolla Yammer on helppo tuoda osaksi Teamsin käyttöliittymää, mikä selkeyttää ja helpottaa Yammerin käyttöä oleellisesti. Microsoftin aiemmin lanseeraama Inner loop (Teams) – Outer loop (Yammer)-ajattelu tukee taas paremmin kokonaisuutta. Päivittäinen työskentely siis tapahtuu Teamsin kautta, mutta Yammerin kautta loppukäyttäjät voivat jakaa omaa tietoutta ja tekemistä muulle organisaatiolle yli siilojen suoraan Teamsistä.

Teamsin osalta kauan odotetut privaattikanavat tulevat vihdoin tuotantoon nopealla aikataululla jo tällä viikolla. Samoin käyttöä helpottavat erilliset keskusteluikkunat ovat tulossa alkuvuodesta. Lisäksi esiteltiin malli jaella Power Appseihin perustuvia applikaatioita helposti Teamsin sovelluskeskuksen kautta organisaatiossa yhdessä uuden applikaatiokatalogin kanssa. Jatkossa voidaan siis tuoda yrityksen ja eri henkilöstöroolien toimintaa tukevat Power Apps-sovellukset suoraan Teamsin vasemman reunan navigaatioon, jolloin niiden käyttäminen helpottuu. Lisäksi mainittakoon Teamsin uudet tehtävät ja keskitetty näkymä kaikkien eri tehtävätyyppien hallintaan Office 365:ssa. Tämä on ehdottamasti odotettu uudistus.

Microsoft Teams alkaa myös olla “de facto” ryhmätyön alusta yrityksissä, joissa Office 365 on käytössä. Ajatuksena työn käyttöliittymä on toimiva ja antaa tiimeille, eri funktioille ja yksilöille valtavasti mahdollisuuksia organisoitua tehokkaasti oman toimintansa ympärille käyttäjälähtöisesti kunhan tämä tehdään hallitusti ja siten, että kaikki käyttäjät tuntevat organisaation pelikirjan ja yhteiset pelisäännöt. Jatkossa Teamsin rooli entisestään vahvistuu ja yhä useampaa liiketoimintasovellusta tiedon tai sovelluksen sijainnista riippumatta tullaan käyttämään luontaisesti Teamsin kautta. Tämä tarkoittaa myös mukautusten ja lisätoimintojen tuomista Teamsin kontekstiin. Tämän myötä organisaation Teams-osaaminen, Teams-kyvykkydet sekä avoin organisaatiokulttuuri ja yhteiset pelisäännöt nousevat yhä voimakkaammin tekemisen ja osaamisen keskiöön.

Ignitessa oli myös vahvasti esillä Teams-yhteensopivia laitteita ja Microsoft Teams Rooms- sekä Focus Rooms-konseptit. Lisäksi lanseerattiin uusi Managed Meeting rooms-palvelu. Kokonaisuuden täydentää Surface Hub 2 ja näppärät integroidut whiteboard-toiminnallisuudet. Kokoukseen liittyminen ja kokouksen aloittaminen näillä on todella vaivatonta ja kokouskokemus ylipäätään sujuva. Olemme tulleet kauas ongelmallisista Skype-kokouksista ja hyvä niin!

Microsoft Power Platform

Igniten ehkä parasta antia oli mielestäni Microsoft Power Platformiin liittyvät sessiot ja alustan avaamat mahdollisuudet. Power Platform tulee ja kovaa! Monet organisaatiot tekevät alustan käyttöönottoa parhaillaan sekä automatisoivat prosessejaan. Proof of Concept-hengessä toteutuksia yhä useampien liiketoiminta- tai tuottavuussovelluksien tuomiseksi Power Platformin päälle on menossa leveällä rintamalla. Ignitessa moni suurempi yritys myös esitteli omia, jo tuotannossa olevia Power Platform-sovelluksiaan ja jakoi kokemuksia niistä.

Power Platform on alusta, joka koostuu seuraavista komponenteista:

 • Eri tyyppiset Power Appsit – Sovellukset ja UI
 • Power Automate – Työnkulut, automaatio, yhdistimet (aiemmin MS Flow)
 • Power BI – Tiedon visualisointi ja analysointi
 • Power Virtual Agents – Vuorovaikutteiset toiminnot perustuen botteihin

Power Platform sisältää valmiita yhdistimiä moniin eri järjestelmiin ja ideana on low-code/no-code- tyyppinen lähestyminen, jossa sovelluksia ja automaatiota voidaan rakentaa käyttöliittymän kautta helposti ilman syvää koodausosaamista. Kun loppukäyttäjät itse ryhtyvät tekemään tätä, puhutaan kansalaiskoodauksesta. Power Platformin hyödyntäminen leikkaa ideaalitapauksessa suuresti sovelluskehityksen kustannuksia ja tarvittavaa kalenteriaikaa sovelluksen rakentamiseksi.

Monet yhdistimet ja ominaisuudet vaativat erikseen lisensointia mutta monet tarpeet hoituvat myös olemassa olevin Office 365 F1/E3-lisenssein kuten visuaalisen canvas-tyyppisen Power Appsin ja Power Automaten avulla hyödyntäen tuttua SharePointin listaa tietovarastona. Toisena esimerkkinä erilaisten syötteiden saaminen ja niihin reagoiminen suoraan Teamsin käyttöliittymästä vaikkapa mukautuvien korttien avulla ja kaikki yhden käyttöliittymän takaa.

Myös Power Platformin tulevaisuus näyttää erittäin vahvalta. Yhä parempi integroituminen Teamsiin, AI Builder-ominaisuus, jossa tekoälyä voidaan opettaa ja hyödyntää suoraan Power Appsien kautta vaikkapa kuvien sisällön tunnistamiseen, Ignitessa julkaistut RPA-ominaisuudet joilla voidaan automatisoida myös toimintoja ruudulla nauhoitettujen käyttäjäinteraktioiden pohjalta ja PCF (PowerApps Component Framework) Power Appsien komponenttien laajentamiseksi avaavat lähes rajattomasti uusia  hyödyntämismahdollisuuksia.

Kaikki tämä on lähtökohtaisesti myös loppukäyttäjien suoraan hyödynnettävissä.

Muutoksen tuki organisaatiossa (Adoption)

Se, miten muutosta ja käyttäjiä organisaatiossa tuetaan, on noussut jo aiemmin keskeiseksi elementiksi Microsoft 365 -käyttöönotoissa. Jo tätä blogia lukiessa ymmärtää, miksi muutoksen tukeminen ja siirtyminen jatkuvan kehityksen malliin korostuu entisestään

 • Microsoft 365 käyttöönotto on aina kokonaisuus ja organisaatiolle usein kokonaan uusi tapa toimia. Muutos lähtee aina yksilöstä ja siitä että yksilö kokee muutoksen tarpeellisena ja hyödyllisenä itselleen
 • Loppukäyttäjillä on yhä suurempi mahdollisuus osallistua sisältöjen tuottamiseen,  keskusteluun ja heillä on parempi näkyvyys siihen mitä organisaatiossa tapahtuu kokonaisuutena
 • Loppukäyttäjillä ja tiimeillä on yhä suurempi mahdollisuus vaikuttaa itse siihen, mitä työkaluja ja millä tavoin he haluavat niitä omassa työssään hyödyntää
 • Aiemmasta poiketen toimintojen mukauttaminen käyttötapausten mukaiseksi loppukäyttäjien toimesta on mahdollista ja jopa toivottavaa
 • Käyttäjille syntyy tarve ymmärtää paremmin Microsoft 365-kokonaisuutta ja potentiaalia
 • Muutoksen pysyvyys ja nopeakin tarve omaksua uusia ominaisuuksia on uusi normi
 • Kun digitaalinen ympäristö mahdollistaa kaiken edellä kuvatun, on yhteistyön toimivuuden kannalta koko ajan tärkeämpää, jopa elintärkeää, johtaa muutosta niin, että työyhteisö toimii samojen peruskäytäntöjen mukaisesti. Yhteistyö ei vain toimi, jos kaikki säntäilevät joka suuntaan omien mielihalujen ja oivallusten vieminä.

Muutoksen tukeminen (end user adoption) onkin syystä myös Microsoftilla yksi tämän vuoden avain-focuksista. Loppukäyttäjän ja tiimien käsissä on yhä enemmän mahdollisuuksia käyttää tuottavuustyökaluja haluamallaan tavalla. Lisäksi on tärkeää ymmärtää että em. työkalujen käyttöönotto, prosessien ja pelikirjan määrittely sekä tekemisen kehittäminen eivät suinkaan ole kertaluontoisia ponnistuksia. Uusia ominaisuuksia tulee koko ajan, jopa viikoittain, ja samalla organisaation on myös mietittävä miten saada hyödyt irti maksetuista lisensseistä sekä miten organisoitua jatkuvan muutoksen mallin ympärille. Myös hallintamallit ja avustavat työkalut sekä prosessit vaativat päivitystä.

Oleellista tässä kaikessa on myös se, että alustan ylläpidon, mukautettujen sovelluksien ylläpidon ja esim työläiden jatkokehitysponnisteluiden sijaan panokset voidaan nyt käyttää ketterästi aitojen hyötyjen, liiketoimintaa aidosti edistävien, loppukäyttäjiä tukevien sekä yrityksen toimintaa tehostavien ratkaisujen eteenpäin viemiseksi.

Productivity cloud feature announcements highlights from MS Ignite 2019

This blog lists some Ignite announcements highlights and adds some considerations in context of Microsoft Teams, SharePoint Online, Yammer and Power Platform as a part of productivity cloud. All of these components can be considered as the key building elements of modern workplace and “the world’s productivity cloud” like Microsoft is now branding the Microsoft 365.

Microsoft 365 
The world's productivity cloud

Remember all Ignite 2019 keynotes and already kept sessions can be viewed through the event main site https://www.microsoft.com/en-us/ignite

Microsoft Teams announcements

All Teams announcements: https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams-Blog/What-s-New-in-Microsoft-Teams-Ignite-2019/ba-p/937025

Private channels

Private channels was by far the most awaited new feature for the Microsoft Teams and its starts to rollout as we speak. Basically it allows to restrict visibility of channel and it’s discussions, tabs and files for the subset of team members, owners or guest users to engage more private collaboration.

If we consider a team which has guest users from other organization for example this could be extremely handy feature to get all collaboration and files inside same team. Likewise it works in case where internal team like HR want’s to collaborate internally and publish information for whole company within same team. Private channels may actually significantly lower the amount of required teams in organization overall since there is no need to create separate teams anymore and in that perpective make the governance easier.

However there are some considerations. How private channels works is whole different story compared to “normal” channels. When creating a private channel, in the background the whole SharePoint site collection is actually created per private channel to manage user permission and host files effectively. This means if single team is consisting of 6 normal channels and 2 private channels for example it requires actually 3 SharePoint site collections to host this single team on backgound. There are also some restrictions and differences with functionalities compared to normal channels discussed here https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/private-channels.

Second consideration for private channels is that there is even bigger need to make sure end users and both team owners and members knows how to act correctly in different usage scenarios. It’s extremely important that they on required level understands the difference between private channel and separate team and which is more efficient way to work on case exact. So update your playbooks in this area and think how your organization should instruct the usage!

And by the way it seems private channel related site collections are currently not visible in SharePoint admin center at all.

Multiwindow capabilities

Multiwindow capability was by far the second most wanted feature for Microsoft Teams. Well its finally here or more closely it will be in early next year. What this basically means is that you can popout teams meetings and/or chats to separate windows to make usage easier in case you have many ongoing activities at same time. Huge usability improvement since this has been a real issue i would say.

SharePoint Online

All SharePoint announcements: https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/The-intelligent-intranet-powered-by-Microsoft-365-Microsoft/ba-p/975037

Audience Targeting for Navigation

Audience targeting for modern news and content pages is currently rollling out worlwide. It allows you to target news and content pages for Office 365 Groups or Active directory groups through news or search highlights webpart and is extremely handy feature to create more personalized (news) content for hub sites or new SharePoint Home Site.

It’s quite natural to get targeting feature for navigation also to get more complete implementation for targeting as a whole. Release is expected on December.

Multilingual page publishing for Modern SharePoint

In modern SharePoint creating multilingual implementations required previously creation of separate communication site structures and hub sites for each of languages. Through multilingual approach content editors can start producing content with various languages to same communication site for news or content pages. This feature allows to create multilingual Intranet to single communication site / hub site structure with sime considerations. When user enters to page with multilingual content available the users’ preferred language version is presented automatically. Release is expected on December.

Power Platform

All Powerplatform announcements: https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2019/11/04/announcing-rpa-enhanced-security-no-code-virtual-agents-and-more-for-microsoft-power-platform/

Flow is now called Power Automate

First thing is that Flow got renamed as Power Automate. According Microsoft this naming is better aligned with Power Platform but this may require a bit time to get used to it.

Availability of UI Flows

There is now option available to interact with other applications UI through Power Automate. You can record actions for desktop or web browser applications you are using as Power Automate steps. Let’s take and example: Your organization is using an old software as business critical system and it constantly requires manual work to get things done. Since Power Automate doesn’t have connector for your custom software and it’s too expensive to develop REST api for the old software the working solution is to automate actual user actions in UI level.

This is actually a really good feature and bring Power Automate to different league what becomes to usablity and compliteness of vision in this area. Now Power Automate can really be a single automation platform in many companies.

We must remember these features are now in preview state and there are some restrictions what can be done. However this is a good start.

New Yammer

Full Yammer announcement: https://techcommunity.microsoft.com/t5/Yammer-Blog/The-New-Yammer/ba-p/976855

New Yammer is coming during year 2020. Please notice you can participate private preview starting on december through this link https://aka.ms/TheNewYammer. There are a lot of improvements. The UI is completely rewritten to match current standards. They are renaming Yammer groups as communities and what’s the best there will be new Yammer teams app available also. Still previous thinking is valid: Yammer is definitely meant for outer loop messaging and sharing knowledge within organization while  Teams is a inner loop tool to enable day to day collaboration. I would say Yammer is targeted for bigger customer but may work well in smaller companies also if organization type especially supports it.

Participating for MS Ignite 2019 at Orlando as a first timer?

Ignite 2019 is almost here. It will take place on 4-8.11.2019 at Orlando on Orange County Convention Center (OCCC).

First of all the event is huge – a real heavy weighter… If you have participated previously to some European conferences (ESPC, Collaboration Summit etc.) they are “nice and tiny” events compared to Ignite itself. Ignite is definitely one of the main events for Microsoft’s fiscal year. There will be around 25000-30000+ participants, speakers, Microsoft people, different organizing parties etc. so really lot of people with “Microsoft spirit” is packed to Orlando during Ignite takes place and it’s simply great.

As a first timer the most common error as a participant is to get all possible important and “must go” sessions in your calendar, try to actually participate all of them and basically do nothing else. This is a path to get frustrated and completely overwhelmed with the amount of information. It will be exhausting even physically since it’s normal changing room inside event venue from wing to another may easily take 30min to walk in a crowd. Through this approach you will make sure not to get benefits out from event itself. Also remember this year all the sessions will be live-streamed and recorded so it’s easy to get back them if and when needed.

I tried to list some hints in how to conquer Ignite:

Make sure you are well prepared

Even I just said it doesn’t make sense to book your schedule full of different sessions, it still good to check session scheduler beforehand to get idea what is happening and when – Select a real must haves for you and also download the Ignite mobile app to have sessions in your pocket. There are also a lot of different events, official and unofficial ones during Ignite during evenings so it would be good to check those also. There is probably some kind of WhatsApp, Teams or Kaizala group to organize within participants from your company or country (in case of smaller country like Finland 🙂 Make sure you are part of it. Also when arriving Orlando from Europe or even further you gonna need at least one day to survive from jetlag so be in place at saturday evening at the latest local time. And since you are in the United States it’s good time to download Uber App and also check is your hotel one of the official Ignite hotels where shuttle rides to OCCC are available. Don’t count you can walk to venue at all even you are staying “pretty close” to OCCC.

Book only “real must have” sessions for you calendar

It may sound a bit strange after paying many thousand dollars/euros from flights, hotels and tickets and I say make sure to not participate too many sessions. Think about it – 5 days in a row, from 9 AM to 6PM full of sessions with a lot of other events, discussions, blogging and maybe some parties. Simply not gonna happen. All sessions will be recorded or streamed, walking venue end to end will easily take 30min and amount of information will be overwhelming. I would say book max couple of must have sessions for each day and then use rest of the time for next bullets 🙂

Social aspect is what makes Ignite

As a finns we never speak. We simply are not extroverts and even introvert may be a bit too much to describe us in this aspect 🙂 However Ignite is all about good discussions with same minded people! Seeing each others, discussing about the upcoming or published features, sharing knowledge, being with the friends, participating different evening events, connecting to new people etc. so make sure you take every chance you have to make this aspect happen.

Expo (now called The Hub) – The heart of Ignite

Hub area is a heart of Ignite. The is always people walking around and you can take interesting discussions with different company presenters, Microsoft people, with random people or sometimes even with Microsoft product group people. Make sure you have gathered questions which are important to you and take a chance to ask questions. You can also agree some discussions with people you want to meet. So instead of sitting in sessions the hub will be a good area to hang around. Oh and there are plenty of SWAG here 😉

Take a time for yourself

5 days in a row with jetlag, endless sessions, evening parties etc. is just too much for everyone to handle. Just admit that for yourself. So take your private time when it feels even a bit you need it and dont be sorry! Maybe an afternoon off, enjoy the summer, heat, sun and give your head time to reflect thoughts and information you have received. You know what works best for you in this area.

You are in Florida!

You really are in sunny Florida! There is bunch of things to do in Orlando itself and Miami, Tampa or Kennedy Space Center for example are mostly within driving distance. So make sure you book some “outdoor” time also to make sure you catch your vitamin D dose. And not forget the huge Ignite 2019 official attendee celebration will happen on Thursday evening in Universal Studios Orlando.

As a summary and really interesting and busy week is waiting for us just behind the corner… Be prepared!

Links:

MS Ignite 2016 – Yhteenvetoa

MS Ignite – tapahtuma on jälleen tämän vuoden osalta takana. Kyseessä on Microsoftin suurin vuotuisesti järjestämä tapahtuma kooten viikoksi yhteen yli 20 000 Microsoftin eri teknologioiden ja teknologia-alustoiden kanssa töitä tekevää ammattilaista ympäri maailman. Tällä kertaa Ignite järjestettiin helteisesssä ja etenkin aluksi suorastaan tukalan kuumassa Atlantassa 25-30.9.2016.  Ignite tarjosi kaikkiaan yli 1400 eriaiheista mielenkiintoista sessiota ja ottaen huomioon että varsinaisia kongressipäiviä oli noin neljä ja puoli päästään nopealla laskutoimituksella yli 300 sessioon per päivä. Oli siis aiheita mistä valita… 

Machine generated alternative text:
-4ivu. 
CENTENNIAL 
OLYMPIC PARK

Erilaisia listauksia uusista Azureen ja O365:n julkaistuista ominaisuuksista on listattu niin tapahtuman aikana kuin sen jälkeenkin monissa eri lähteissä ja en lähde niitä listamaan tämän kirjoituksen puitteissa. Hyviä sivustoja ylipäätään uusien teknisten ominaisuuksien statusten seuraamiseen ovat mm. O365 blogi, Azuren blogi tai esim. Innofactorin blogi jonka puitteissa Vesa ansiokkaasti kirjoittelikin viime viikolla kaksiosaisessa blogissaan Igniten sisältämistä julkaisuista Ignite haastaa muutokseen, Koe tulevaisuutta jo nyt!

Machine generated alternative text:
Microsoft mission

Muutokseen, yleisemmin meneillään olevaan digitalisaatioon ja tietotyön murrokseen liittyen nousi Ignitessa esiin seuraavat toteamukset joita mielestäni ei sovi unohtaa nykyisessä nopeasti muuttavassa maailmassa. Suomessakin on valitettavasti tältä vuosituhannelta varoittavia esimerkkejä siitä mitä voi tapahtua jos ympärillä tapahtuvan muutoksen kanssa ei olla hereillä. 

“World has changed”  

“You cannot fight the change” 

“Change needs to be embraced” 

Microsoftin pilvialustoista puhuttaessa ollaan maailmassa jossa avainsana on jatkuva päivittyvyys ja uusien ominaisuuksien mukaan tuominen nopealla syklillä. Esim. O365:n osalta voi statusta seurata Roadmap-sivustolta jolloin saa myös käsityksen siitä kuinka paljon O365-rintamalla koko ajan tapahtuu ja Azuren osalta mennään eteenpäin vähintään yhtä vauhdikkaasti. Miten siis saadaliiketoimminnan prosessit, järjestelmien ja työkalujen loppukäyttäjät sekä organisaatio ylipäätään pysymään uusien ominaisuuksien osalta perillä siitä mitä työkaluja ja alustoja on saatavilla, miten niiden käyttöönotto tulisi vaiheistaa ja ennen kaikkea miten, mihin tarkoitukseen ja mihin prosesseihin mitäkin työkalua voisi hyödyntää? Tärkeää on myös RoadMap-ajattelun tuominen mukaan tekemiseen ja etenkin pilvipalveluihin siirtymisen tueksi heti prosessin alkuvaiheessa. Nämä pohdinnat ovat tekemistä jossa Innofactor voi varmasti tarvittaessa auttaa. 

Tosiasia on myös se että pilviympäristöjen käyttö- ja ainakin kokeiluaste alkaa olla yrityksissä hyvin korkea. Ignitessa esitetyt viimeisimmät luvut kertovat että Fortune 500-listan yrityksistä 85% käyttää MS-pilvipalveluita jossakin muodossa ja omistaa tätä kautta Azure AD tenantin. Lisäksi Azure AD:ta vasten tulee päivittäin noin 1,3 miljardia autentikaatiopyyntöä. Nämä ovat varsin kovia lukuja ja Azure olikin Ignitessä alustana todella vahvasti esillä erityisesti IoT-, koneoppimisen, tekoälyn ja tietoturvan saralla. Ei ihme sillä Azurella voidaan toteuttaa mitä tahansa palveluita oikeastaan millä tahansa teknologialla hyvin joustavasti, kustannustehokkaasti ja skaalautuvasti. 

Toisaalta O365:n tarjoamat tietotyön välineet kehittyvät myöskin nopeasti ja ovat moderneja työtapoja tukevia, suunniteltu natiivisti mobiilikäyttöön, lisäävät tuottavuutta, laskevat kustannuksia ja mahdollistavat täysin uudenlaisen yhteisöllisen työskentelymallin. Myös työntekijöiden toimesta osataan jo monesti vaatia moderneja työvälineitä käyttöön. O365:n uusista ominaisuuksista pääset kuulemaan maksutonta webinaaria Vesan pitämänä torstaina 13.10 klo 9:00.  

Lukuisten mielenkiintoisten teknisten julkaisujen ohella (joista mainittakoon erityisesti omalla pöydällä vahvasti näkyvät SharePointin modernit työtilat jotka jatkossa integroituvat O365 groupseihin) nostaisin kuitenkin punaisena lankana esiin Ignite-rintamalla tänä vuonna tietoturvan. Niin Azureen, O365:een kuin Windowsiin liittyen oli paljon tietoturvaan liittyviä sessioita ja julkistuksia. Lisäksi Microsoft panostaa tietoturvan tueksi myös eri komponenttien sisäisten tapahtumien (Insights) näkyvyyden parantamiseen. 

Näillä ajatuksilla loppuvuoteen! 

Machine generated alternative text:
Microsoft Ignite 
See you in 
Orlando 
September 25-29, 2017 
Microsoft